AUKTORISERADE ÖVERSÄTTNINGARNyheter


December 2019

Vi kan stolt meddela att vår översättare Sally Armstrong har klarat det mycket svåra översättarprovet som Kammarkollegiet ordnar och är numera auktoriserad translator.


Juni 2018

Adam Hurst tillsätter en tjänst som Chief Technology Officer (CTO) (deltid) med ansvar för ELT:s tekniska, data- och telekomsystem m.m.


Augusti 2016

Martin har varit tjänstledig för studier och är nu legitimerad lärare. Martin har dessutom efter ytterligare påbyggnad på sin utbildning blivit behörig SFI-lärare.


Mars 2014

Vi välkomnar Martin tillbaka som har tagit sin lärarexamen vid Uppsala universitet och ska arbeta deltid hos oss.

English Law Translations AB (ELT) har utsetts som leverantör av översättningar till Finansinspektionen (FI). FI ställde väldigt höga krav på kvalitet och anbudsgivarna fick bland annat utföra testöversättningar; där ELT rankades högst. Vi ser fram emot samarbetet med Finansinspektionen.

English Law Translations AB (ELT) har utsetts som leverantör av översättningar till Göteborgs universitet inom området juridik. Vi rankades högst igen i kvalitetsbedömningen. Vi ser fram emot samarbetet med Göteborgs universitet.


Maj 2013

Legalisering av översättningar
UD har nyss meddelat att "Juridiska expeditionen kommer från och med 1 juni 2013 att strikt tillämpa den regel som tillkännages på departementets hemsida, www.ud.se/leg, nämligen att endast legalisera översättningar från svenska till främmande språk, utfärdade och undertecknade av en av Kammarkollegiet auktoriserad translator. ...Andra översättningar, bestyrkta av notarius publicus, kommer fortsättningsvis inte att legaliseras av juridiska expeditionen."

Regeringens proposition 2012/13:132; Tolkning och översättning i brottmål
Genom denna proposition har förslag lämnats som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden. Kompetenskraven skärps när det gäller översättare som anlitas av domstolar och brottsutredande myndigheter, t.ex. polisen. Om det är möjligt ska endast auktoriserade översättare anlitas. ELT står till tjänst, med sin mångåriga erfarenhet, med översättning av juridiska texter till engelska. Lagändringen föreslås träda i kraft 1 oktober 2013.


Mars 2013

ELT har varit leverantör åt Regeringskansliet i många år under upphandlade avtal, men för några månader sedan förlorade ELT sin plats som leverantör på grund av det nya, av staten upphandlade, samordnade ramavtalet som baserats enbart på pris. Regeringskansliet har ganska snabbt gjort ett avsteg från avtalet och ELT är nöjd över att åter få vara leverantör av kvalitetsöversättningar åt kansliet.


Juni 2012

ELT har återigen vunnit en upphandling och blivit tilldelat ett avtal som leverantör åt Forum Syd. ELT ser fram emot att utveckla samarbetet med Forum Syd.


Maj 2012

ELT har blivit tilldelat ett kontrakt av det snabbt växande amerikanska försäkringsbolaget ACE i Stockholm.

James Hurst blev invald som ledamot (företagsrepresentant) i Sveriges Facköversättarförenings Etiknämnd. Mandatperioden är fem år.


April 2012

ELT:s upphandlade kontrakt med Solna stad har förnyats för ett år till.


Mars 2012

ELT har sedan två år tillbaka haft ett upphandlat ramavtal med Konkurrensverket (KKV). Detta avtal har förlängts för ett år.

ELT:s upphandlade kontrakt med FHI har förlängts för ett år till.


Juli 2011

ELT:s upphandlade kontrakt med Post- och telestyrelsen (PTS) har förlängts igen. ELT har varit PTS leverantör under 12 år under upphandlade ramavtal med förlängningar.


3 augusti 2010

Karen Lundgren är nu medlem i ATA - American Translators Association!


Juni 2010

Magnus Hurst har påbörjat en projektanställning på ELT. Magnus kommer hjälpa till med lite allt möjligt, men framförallt med frågor som rör marknad och administration.


2 juni 2010 - ELT vinner upphandling!

ELT har återigen haft framgång med offentlig upphandling av översättningstjänster, denna gång med Konkurrensverket, som ställer särskilt höga krav när det gäller översättningar av juridiska texter. ELT:s anbud valdes framför sju av de största förmedlingsbyråerna på marknaden.

Det är roligt att vår långsiktiga satsning på kvalitet ger positiva resultat för verksamheten. Det känns betryggande att vi genom detta tillvägagångssätt kan behålla vår marknadsledande position trots enorma marknadsföringsinsatser av de stora ’outsourcande’ förmedlingsbyråerna.” säger James Hurst, ELT:s VD.

ELT tackar Konkurrensverket för fortsatt förtroende och ser fram emot ett trevligt samarbete.


Juni 2010

Ny hemsida!


English Law Translations In English ELT - auktoriserad översättning - specialister på juridiska och finansiella texter, har kunnig och erfaren personal, Betyg och Intyg - vår särskilda avdelning för betyg och intyg