AUKTORISERADE ÖVERSÄTTNINGAR
 Juridiska/finansiella dokument  Teknik/telekom/fastighet & bygg
 Betyg & Intyg (stämplade/certifierade) Allmänna texter
Vår bifirma Betyg & Intyg Översättningar är specialiserad på översättning av olika slags svenska dokument som utfärdats av skolor, myndigheter, arbetsgivare m.fl.

Internationaliseringen av samhället har resulterat i ett ökat behov av validering av svensk utbildning samt internationellt godtagbara översättningar av personliga dokument, t.ex. betyg och intyg. Då behövs en professionellt utförd översättning som är auktoriserad, d.v.s din översättning blir stämplad av en auktoriserad översättare.

För mer information om översättning av betyg och intyg, ring oss eller fyll i en kostnadsförfrågan:Kostnadsförfrågan:


Exempel på betyg, intyg, bevis, familjerättsliga dokument som vi översätter:

Adoptionshandlingar Adoptionshandlingar
auktoriserad_översättning_arbetsintyg Arbetsintyg
översätter_diplom Diplom
översättare_dopbevis Dopbevis
auktoriserad_översättning_dödsfallintyg Dödsfallsintyg
Folkbokföringsbevis Folkbokföringsbevis
översättning_kursintyg Kursintyg
översättare_från_svenska_till_engelska_personbevis Personbevis
översätta_från_svenska_till_engelska_referenser Referenser

översätter_från_svenska_till_engelska_registerutdrag Registerutdrag
översättning_från_svenska_till_engelska_registerbevis Registreringsbevis
översättare_betyg Skolbetyg
översätta_tjänstgöringsbetyg Tjänstgöringsbetyg
översätta_tjänstgöringsintyg Tjänstgöringsintyg
översättare_utbildningsbevis Utbildningsbevis
översättning_utdrag_ur_folkbokföringsregistret Utdrag ur folkbokföringsregistret
Äktenskapsbevis Äktenskapsbevis
Vi åtar oss även expressuppdrag.

Familjen och karriär i utlandet
Vi översätter alla slags registerutdrag, t.ex. dopbevis, födelsebevis, personbevis, vigselbevis, utdrag ur folkbokföringsregistret o.s.v.

Om du söker en tjänst eller utbildning i utlandet kan vi översätta ditt CV, meritförteckning, skol- och utbildningsdokument, kursintyg, examensbevis, tjänstgöringsintyg och liknande. Vi översätter också olika privaträttsliga dokument som testamenten, bouppteckningar, domar, beslut m.m.

Översättningens riktighet kan bestyrkas enligt lag genom en officiell stämpel, dvs. auktoriseras. Detta kallas ofta även för ”certifiering”.

English Law Translations In English ELT - auktoriserad översättning - specialister på juridiska och finansiella texter, har kunnig och erfaren personal, Betyg och Intyg - vår särskilda avdelning för betyg och intyg