AUKTORISERADE ÖVERSÄTTNINGAR
 Juridiska/finansiella dokument  Teknik/telekom/fastighet & bygg
 Betyg & Intyg (stämplade/certifierade) Allmänna texterÖversättning av juridiska/finansiella texter

En juridisk översättning som utförts av en översättare som saknar juridisk utbildning kan vara lingvistiskt elegant men många gånger inkorrekt i sak. Därför bör juridiska texter alltid översättas av en jurist. Om du har sådana texter och handlingar som behöver översättas från svenska till korrekt juridisk engelska, kontakta English Law Translations. Fördelen med att anlita ELT istället för en byrå med externa översättare är att du kan ha direktkontakt med din översättare och faktiskt vet vem som tar hand om dokumenten.

ELT:s översättningar kan auktoriseras enligt Förordningen om auktorisation av tolkar och översättare. Endast auktoriserade översättare har lagstadgad tystnadsplikt.

För mer information, ring oss eller fyll i en offertförfrågan:Offertförfrågan:


Exempel på juridiska och finansiella texter som vi översätter:

översätter_familjerättsliga_dokument Alla slags familjerättsliga dokument
översätter_allmänna_villkor Allmänna villkor
översättare_avtal Avtal
översättare_bestämmelser Bestämmelser
översättning_svenska_till_engelska_bolagsordningar Bolagsordningar
översättning_svenska_till_engelska_bouppteckningar Bouppteckningar
översättning_svenska_till_engelska_delårsrapporter Delårsrapporter
översättning_svenska_till_engelska_domar_och_beslut Domar och beslut
översättning_svenska_till_engelska_domstolsinlagor Domstolsinlagor
auktoriserad_översättning_företagspresentationer Företagspresentationer
auktoriserad_översättning_förordningar Förordningar
auktoriserad_översättning_försäkringsrapporter Försäkringsrapporter
översättare_försäkringsvillkor Försäkringsvillkor
översättare_försäkringsvillkor GDPR handlingar
översättare_haverirapporter Haverirapporter

översättare_skilsmässodokument Skilsmässodokument
översättare__lagar Lagar
översätter_polisiära_rapporter Polisiära dokument/rapporter
auktoriserad_översättning_resultatrapporter Resultatrapporter
översättning_svenska_till_engelska_revisionsberättelser Revisionsberättelser
översätter_svenska_till_engelska_skaderapporter Skaderapporter
översätter_svenska_till_engelska_stadgar Stadgar
översätta_svenska_till_engelska_stämningsansökningar Stämningsansökningar
översätta_svaromål Svaromål
översätt_SOU_rapporter SOU-rapporter
översätt_testamenten Testamenten
översättning_verksamhetsberättelser Verksamhetsberättelser
översättning_vägledningar_och_allmänna_råd Vägledningar och allmänna råd
översättning_årsrapporter Årsrapporter
översättning_äktenskapsförord Äktenskapsförord

Vi åtar oss även expressuppdrag samt korrekturläsning.

Läs mer nedan:
 • Familjerättsliga dokument
  Vi kan översätta och stämpla (auktorisera) alla slags familjerättsliga dokument, t.ex. testamenten, bouppteckningar, domar om äktenskapsskillnad, domstolsbeslut, vårdnads- och underhållsbeslut, vigselbevis, äktenskapsförord, registreringsbevis, samt adoptionshandlingar mm.

  Vi kan även mot en mindre avgift ombesörja legalisering/notarisering av dokument, om så behövs, men enligt vår erfarenhet godtas översättningar som stämplats (bestyrkts) av en ”Authorised Public Translator” i allmänhet i utlandet utan legalisering/notarisering. Detta gäller däremot inte adoptionshandlingar.

 • Allmänna villkor, bestämmelser, försäkringsvillkor, försäkringsbrev
  Vi har stor erfarenhet av att översätta försäkringsvillkor och -brev samt många andra slags avtal, t.ex. leveransbestämmelser och även upphandlingsdokument, t.ex. förfrågningsunderlag och anbud.

 • Finansiella texter
  Vi översätter årsrapporter, delårsrapporter och andra slags finansiella rapporter samt bolagsordningar, verksamhetsberättelser, balans- och resultatrapporter mm. Finansiella handlingar översätts i enlighet med IFRS standarder.

 • Lagar, förordningar, stadgar mm
  Vi har översatt hundratals lagar under åren åt bland annat justitiedepartementet, finansdepartementet och utrikesdepartementet samt andra myndigheter som Post- och telestyrelsen, Konkurrensverket, Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor, Diskrimineringsombudsmannen och Domstolsverket.

 • Domstolshandlingar
  Vi har lång erfarenhet av att översätta alla slags domstolshandlingar, t.ex. stämningsansökningar, svaromål, inlagor, domar, beslut, juridiska utlåtanden och även polisiära dokument/rapporter/utredningar.
English Law Translations In English ELT - auktoriserad översättning - specialister på juridiska och finansiella texter, har kunnig och erfaren personal, Betyg och Intyg - vår särskilda avdelning för betyg och intyg