AUKTORISERADE ÖVERSÄTTNINGARJames Hurst
M.A. (juridik), jur.kand. (England), jur.kand. (Stockholm), auktoriserad översättare, ELT:s grundare och VD. James har både svensk och engelsk juristexamen samt ytterligare utbildning i företagsekonomi.

Han har mångsidig erfarenhet som jurist inom offentliga och statliga verk samt inom den privata sektorn. I England arbetade James bland annat för statsförvaltningen, naturskyddsmyndigheten och kommunen.

I Sverige har James bland annat arbetat vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet , samt vid rättsvetenskapliga institutionen vid Örebro universitet. James har dessutom arbetat hos stora svenska försäkringsbolag med internationell försäkring

James har över 25 års erfarenhet som översättare, varav några år som departementssekreterare hos Utrikesdepartementets översättarenhet.

James Hurst är auktoriserad translator (svenska till engelska), dvs. översättare som auktoriserats av Kammarkollegiet samt medlem i FAT (Föreningen Auktoriserade Translatorer) och fullvärdig medlem i SFÖ (Sveriges Facköversättarförening).
Maria Holmström
Fil.kand. (internationell rätt) (Örebro universitet), vVD, administrativ chef, styrelseledamot och översättare i Västerås. Maria har tidigare arbetat inom kollektivtrafiken, försäkringsbranschen och telekomsektorn samt inom hotellnäringenoch har arbetat hos ELT sedan 1995. Maria är dessutom ansvarig för bl.a. projektkoordinering, kvalitetssäkring, ekonomi och personal. Maria är fullvärdig medlem i SFÖ.
Karen Lundgren
Fil.kand. (musik) (Queens University of Charlotte, North Carolina, USA), översättare i Uppsala. Arbetade under många år inom den amerikanska elektronikindustrin (personalchef) och var även notarius publicus i USA. Karen kom till Sverige 1996 och arbetade som korrekturläsare för ett svenskt förlag. Har arbetat hos ELT sedan 2000. Karen är fullvärdig medlem i SFÖ och ATA (American Translators Association).
Karin Pulliam
Fil.kand. (American History and Politics) (University of York, St. John), arbetar nu deltid hos vårt bolag i England, med administrativa uppgifter. Arbetade tidigare under många år på Utrikesdepartementet med bl.a. utlandstjänst i USA (Chicago), Holland (Haag), England (London) och Lettland (Riga) med konsulära, administrativa och ekonomiska frågor samt biståndsfrågor (Sida).
Adam Hurst
MSc (Engineering), Oxford University, England. Arbetar som CTO (deltid). Adam har arbetat som konsult och projektledare i London och Cambridge inom områdena nanoteknologi och genteknik.
Magnus Hurst
Fil.kand. (företagsekonomi) (Uppsala universitet), Jur.kand (Uppsala Universitet). Magnus har under perioder bott i både England och Australien. Magnus har en jur.kand (Uppsala), en fil.kand i ekonomi (Uppsala) och fick under 2019 sin mastersexamen (M.Sc. Finance) vid elithandelshögskolan Caas Business School i London. Magnus är styrelseledamot och administratör med fokus på marknadsföring.
Martin Hurst
Gymnasieutbildning, Celsiusskolan i Uppsala. Martin har haft en plats som översättningsassistent hos ELT. Har tidigare arbetserfarenhet från ett dataföretag och inom vårdsektorn samt en del korttidsjobb under sin rundresa i Australien. Martin har nyligen avslutat sin utbildning på Lärarprogrammet vid Uppsala Universitet, men han fortsätter dock att jobba för ELT sporadiskt. Martin har varit tjänstledig för studier och är nu legitimerad lärare. Martin har dessutom efter ytterligare påbyggnad på sin utbildning blivit behörig SFI-lärare. Martin är associerad medlem i SFÖ.
SAMARBETSPARTNERS
Selina ("Sally") Armstrong
Fil.kand. (University of Northumbria), auktoriserad translator. Sally är legitimerad lärare och har omfattande erfarenhet från ett flertal andra områden, bland annat försäkring och import samt som näringsidkare inom IT sektorn. Hon har också studerat franska, tyska och spanska. Sally har arbetat som översättare för ELT i drygt 20 år, med specialisering på juridiska och finansiella texter, som avtal, domar, offentliga handlingar, årsredovisningar och allmänna villkor. Hon är även kunnig inom många andra områden och översätter, t.ex. alla slags familjerättsliga dokument som adoptionsutredningar, skilsmässodomar, registerutdrag samt skolbetyg och diplom.


English Law Translations In English ELT - auktoriserad översättning - specialister på juridiska och finansiella texter, har kunnig och erfaren personal, Betyg och Intyg - vår särskilda avdelning för betyg och intyg