AUKTORISERADE ÖVERSÄTTNINGAR
 Juridiska/finansiella dokument  Teknik/telekom/fastighet & bygg
 Betyg & Intyg (stämplade/certifierade) Allmänna texterTeknik/telekom/fastighet & bygg

Översättning av teletekniska texter kan också räknas till ELT:s speciella områden, vilket har utvecklats sedan ELT tillhandahöll Näringsdepartementet med juridiska och finansiella översättningar i samband med avregleringen av telemarknaden. ELT har sedan dess levererat översättningar till de flesta större telefonileverantörerna i Sverige och ledande svenska och tyska tillverkare av telekommunikationsutrustning.

Översättning av texter som rör telekommunikation kräver omfattande förståelse av utvecklingen på marknaden under de senaste 15 åren när det gäller avreglering, tillsyn, tillträde, företag med dominerande ställning m.m. ELT har haft upphandlade kontrakt med Post- och telestyrelsen (PTS) i många år.

ELT översätter många dokument åt bygg- och fastighetsbranschen inklusive entreprenadavtal, allmänna bestämmelser, hyresavtal, nyttjanderättsavtal, köpekontrakt, köpebrev, besiktningsrapporter, upphandlingsdokument (förfrågningsunderlag och anbud) m.m.

För mer information, ring oss eller fyll i en offertförfrågan:Offertförfrågan:

English Law Translations In English ELT - auktoriserad översättning - specialister på juridiska och finansiella texter, har kunnig och erfaren personal, Betyg och Intyg - vår särskilda avdelning för betyg och intyg