AUKTORISERADE ÖVERSÄTTNINGAR

English Law Translations

Vi är en översättningsbyrå som är specialiserad på översättning av juridiska och finansiella texter samt andra slags dokument som behöver auktoriseras från svenska till engelska.

Juridiska & Finansiella dokument

Vi översätter juridiska och finansiella dokument, t.ex. avtal, allmänna villkor, årsrapporter, bolagsordningar, aktieböcker, skaderapporter, försäkringsvillkor m.m.

Betyg & Intyg

Vår bifirma Betyg & Intyg Översättningar är specialiserad på översättning av olika slags svenska dokument som utfärdats av skolor, myndigheter, arbetsgivare m.fl. där översättningen behöver bli utförd av en auktoriserad översättare.

familjerättsliga doKument

Vi översätter alla slags familjerättsliga dokument, t.ex. adoptionshandlingar, testamenten, bouppteckningar, födelsebevis, personbevis, vigselbevis, utdrag ur folkbokföringsregistret osv.

ANDRA Texter

Med vår långa och omfattande yrkeserfarenhet som översättare kan vi utföra översättningar inom ett flertal branscher, t.ex. fastighet & bygg, IT, bank & försäkring samt ett brett spektrum av företagshandlingar, t.ex. styrdokument, mötesprotokoll, policydokument, GDPR-relaterade handlingar, upphandlingsdokument m.m.

Since 1995

Varför ELT?

En av anledningarna till ELT:s framgång är att vi har interna översättare från England, USA och Sverige, med bred yrkeserfarenhet och hög kompetens. Vi har därför både kunskap och kapacitet att översätta många olika slags texter från svenska till engelska. ELT utför kvalificerade översättningar åt bland annat advokatbyråer, bolagsjurister, försäkringsbolag och myndigheter. Vi hjälper även privatpersoner att översätta deras officiella dokument. ELT:s översättningar kan bestyrkas enligt lag och förses med stämpel, dvs. kan auktoriseras/certifieras.

M.A. (juridik), jur.kand. (England), jur.kand. (Stockholm), auktoriserad översättare, ELT:s grundare och VD. James har både svensk och engelsk juristexamen samt ytterligare utbildning i företagsekonomi.

Han har mångsidig erfarenhet som jurist och översättare. I England arbetade James bland annat i privat praktik, för statsförvaltningen och kommunen. I Sverige har James bland annat arbetat i försäkringsbranschen, på UD:s översättningsenhet, i privat praktik och sedan hos ELT.

James Hurst

VD, ELT

Tystnadsplikt

Auktoriserade translatorer – men inte andra översättare – har lagstadgad tystnadsplikt. Om sekretess är en känslig fråga för din verksamhet eller privata förhållanden bör du alltid anlita en översättare som är auktoriserad.

Undvik mellanhänder

Hos ELT finns inga mellanhänder och därför har vi konkurrenskraftiga priser.

Auktoriserad

ELT kan leverera auktoriserade översättningar som försetts med Kammarkollegiets officiella stämpel. Endast auktoriserade översättare är behöriga enligt lag att bestyrka en översättnings riktighet.

Expressleverans

Vi åtar oss även expressuppdrag.