Våra tjänster

ELT översätter många olika slags dokument och texter från svenska till engelska, med specialisering på juridiska och finansiella facktexter samt dokument som behöver certifieras av en auktoriserad translator, till exempel familjerättsliga dokument som adoptionshandlingar, skilsmässodomar, personbevis, testamenten, dödsfallsintyg, bouppteckningar samt betyg och intyg.

Juridiska & finansiella dokument

Vi har lång erfarenhet av att översätta juridiska och finansiella dokument, t.ex. avtal, allmänna villkor, försäkringsvillkor, årsrapporter, bolagsordningar m.m.

En juridisk översättning som utförts av en översättare som saknar juridisk utbildning kan vara lingvistiskt elegant men många gånger inkorrekt i sak. Därför bör juridiska texter alltid översättas av en sakkunnig.

 

Betyg & intyg

Vår bifirma Betyg & Intyg Översättningar är specialiserad på översättning till engelska av olika slags svenska dokument som utfärdats av skolor, myndigheter, arbetsgivare m.fl.

Internationaliseringen av samhället har resulterat i ett ökat behov av validering av svensk utbildning samt internationellt accepterade översättningar av personliga dokument, t.ex. betyg och intyg. Då behövs en professionellt utförd översättning som är auktoriserad, dvs. din översättning blir stämplad av en auktoriserad översättare.

Adoptionshandlingar och familjerättsliga dokument

ELT har översatt hundratals adoptionshandlingar under åren och de är ett av våra favorituppdrag. Det känns verkligen meningsfullt att hjälpa adoptivföräldrar och -barn.

ELT översätter alla övriga slags familjerättsliga dokument som födelsebevis, vigselbevis, skilsmässodomar, personbevis, testamenten, dödsfallsintyg, bouppteckningar m.m.

Fastighet & bygg

Vi åtar oss även att översätta olika dokument åt bygg- och fastighetsbranschen inklusive hyresavtal med bilagor, entreprenadavtal, allmänna bestämmelser, nyttjanderättsavtal, överlåtelseavtal, köpekontrakt, köpebrev, besiktningsrapporter, värderingsbevis m.m.

Andra texter

Med vår långa och omfattande yrkeserfarenhet som översättare kan vi utföra översättningar inom ett flertal olika branscher. Vi översätter många olika slags företagshandlingar, t.ex. styrdokument, mötesprotokoll, policydokument, GDPR-relaterade handlingar, sekretessförbindelser, aktieägaravtal, anbud m.m.