Auktoriserad översättare från svenska till engelska

ELT kan leverera auktoriserade översättningar som försetts med Kammarkollegiets officiella stämpel. ”Auktoriserad translator” är den skyddade yrkestiteln för översättare som genomgått det statliga provet för översättare. Auktorisation meddelas av Kammarkollegiet. Det finns inga lagliga krav för att få utöva yrket som översättare och kvaliteten kan därför vara mycket skiftande. Auktorisationen utgör därför en kvalitetsgaranti. Fråga alltid efter auktoriserade översättare.

Utöver kvalitetsaspekterna är en auktoriserad translator också behörig enligt lag att bestyrka översättningen. Begreppet ”certifierad översättare” används ofta i dagligt tal, men den korrekta benämningen för auktoriserad översättare är ”auktoriserad translator”. Auktorisering” kallas ofta att översättningen ”stämplas”, ”bestyrks” eller ”certifieras”. Du kan vara säker på att en översättning som är utförd av en auktoriserad translator (authorised public translator) godtas i utlandet av utländska myndigheter, domstolar, osv.

Dessutom har auktoriserade translatorer – men inte andra översättare – lagstadgad tystnadsplikt. Om sekretess är en känslig fråga för din verksamhet eller personliga förhållanden bör du fråga översättningsbyrån om precis vem (namn) som skall utföra översättningen, om översättaren är intern eller frilans och om han/hon är auktoriserad.

Allmänna upplysningar angående översättningsbranschen i Sverige.

Vänd er till ELT om ni har dokument som behöver auktoriseras/bestyrkas/certifieras/
stämplas.